1960 - Ballofc - fhsati i lindjes

Përshkrimi: Fshati i lindjes 
Tags: Ballofc, Nazmi Rrahmani 
Te lidhur me Nazmi Rrahmani :