1941
1960
Fshati i lindjes 
1971
Në Gjirokastër me Podrimjën 
1973
Në Zym
1974
Udhëtim 
1980
Panairi i librit Bruksel 
1980
Nga e majta në këmbë: Azem Shkreli, Behare Shkreli, Elena Kadare, Shyqeri Kushevica, Ali Podrimja 
Nga e majta ulur: Ali Rexha, Ismail Kadare, Nazmi Rrahmani
Në vizitën e e I. Kadaresë në Prishtinë 1980, Rilindje
1980
Vizita e Ismail Kadaresë në Rilindje 
1980
Me Agim Gjalovën dhe Fatos Arapin
1981
Nazmi Rrahmani dhe Sabri Hamiti në Rilindje
1982
në këmbe ana e djathtë:  Rani Tuda, Fatos Arapi, Merushe Gjoshaj, Nazmi Rrahmani, Sulejman Mato,
Ulur: Hasan Hasani, Jakup Ceraja, Haxhi Vokshi, Adem Shkreli
1982
Mitingu i poezisë, Gjakovë
1983
Nga e majta:  Sabit Jakupi, Nazmi Rrahmani, Skender Blakaj, Idriz Ajeti