1982 - Një takim

Përshkrimi: në këmbe ana e djathtë:  Rani Tuda, Fatos Arapi, Merushe Gjoshaj, Nazmi Rrahmani, Sulejman Mato,
Ulur: Hasan Hasani, Jakup Ceraja, Haxhi Vokshi, Adem Shkreli
Tags: Rani Tuda, Fatos Arapi, Merushe Gjoshaj, Nazmi Rrahmani, Sulejman Mato, Hasan Hasani, Jakup Ceraja, Haxhi Vokshi, Adem Shkreli
Te lidhur me Nazmi Rrahmani : Rani Tuda, Fatos Arapi, Merushe Gjoshaj, Nazmi Rrahmani, Sulejman Mato, Hasan Hasani, Jakup Ceraja, Haxhi Vokshi, Adem Shkreli