1973 - Në Zym

Përshkrimi: Në Zym
Tags: Zym, Nazmi Rrahmani 
Te lidhur me Nazmi Rrahmani :