1971 - Me Ali Podrimjën në Gjirokastër

Përshkrimi: Në Gjirokastër me Podrimjën 
Tags: Gjirokastra, Ali Podrimja, Mazmi Rrahmani 
Te lidhur me Nazmi Rrahmani : Ali Podrimja