1974 - Udhëtim

Përshkrimi: Udhëtim 
Tags: Nazmi Rrahmani, Odhise Grillo, Rexhep Hoxha, Sabri Hamiti 
Te lidhur me Nazmi Rrahmani :  Odhise Grillo, Rexhep Hoxha, Sabri Hamiti