1983 - Në RTP

Përshkrimi: Nga e majta:  Sabit Jakupi, Nazmi Rrahmani, Skender Blakaj, Idriz Ajeti 
Tags: RTP, Idriz Ajeti, Skender Blakaj, Nazmi RRahmani, Sabit Jakupi
Te lidhur me Nazmi Rrahmani : Idriz Ajeti, Skender Blakaj, Sabit Jakupi