2005 - Në Pragë

Përshkrimi: Busti i ri i F. Kafkës në murin e shtëpise së lindjes 
Muzeu i F. Kafkes, Prage 2005
Tags: Musa Ramadani,Franz Kafka
Te lidhur me Musa Ramadani: Musa Ramadani, Franz Kafka