1980 - Leje - Shtëpia e Shtypit Prishtinë

Përshkrimi: Leje - Shtëpia e Shtypit Prishtinë
Tags: Shtëpia e Shtypit Rilindja, Musa Ramadani
Te lidhur me Musa Ramadani: Musa Ramadani, Rilindja