1982 - Prishtinë

Përshkrimi: Musa Ramadani në Prishtinë
Tags: Musa Ramadani, Prishtinë
Te lidhur me Musa Ramadani: Musa Ramadani, Prishtinë