1975 - Shkup

Përshkrimi: Musa Ramadani në Shkup
Tags: Musa Ramadani, Shkup
Te lidhur me Musa Ramadani: Musa Ramadani, Shkup