1990 - Te "Elida"

Përshkrimi: Takim te Elida 
Tags: Bekim Femiu, Musa Ramadani, Abdullah Konushevci, Elida
Te lidhur me Musa Ramadani: Bekim Femiu, Musa Ramadani, Abdullah Konushevci, Elida