1971 - Me Teki Dervishin

Përshkrimi: Në Deçan
Tags: Teki Dervishi, Beqir Musliu, Musa Ramadani
Te lidhur me Musa Ramadani: Teki Dervishi, Beqir Musliu, Musa Ramadani