1970 - Takim në Redaksi

Përshkrimi: nga e majta: Musa Ramadani, Ibrahim Rugova, Gani Bobi
Tags: Musa Ramadani , Ibrahim RugovaGani Bobi
Te lidhur me Musa Ramadani: Ibrahim RugovaGani Bobi