1966 - Azem Shkreli&Behare Shkreli

Përshkrimi: Te Hotel Buzhuri 
Tags: Behare Shkreli, Hotel Buzhuri 
Te lidhur me Azem Shkreli : Behare Shkreli